• Zgłoś nieruchomość
  • Nieruchomości
  • -
    -
     
  • Kalkulator opłat
  • Kredyty
  • Praca
Reklama

Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.okazja.biz.pl

Regulamin z dnia: 2018-05-24 

 

Wersja: 1

Art. 1 Postanowienia ogólne

Art. 2 Definicje

Art. 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

Art. 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

Art. 6. Postanowienia końcowe

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Serwisu okazja.biz.pl – Polityka Prywatności z RODO.

Art. 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę OKAZJA-mgr Hanna Zdunek-Biernacka NIP 529-001-69-10 z siedzibą 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Sienkiewicza 25a na rzecz Użytkowników usług polegających na zapoznawaniu się przez Użytkowników naszego Serwisu z wystawionymi na nim ofertami nieruchomości naszego Biura. Za pomocą zakładek kontakt klient ma możliwość zgłaszania ofert w zakresie kupna-sprzedaży-wynajmu nieruchomości do biura Nieruchomości „OKAZJA” 

2.Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu okazja.biz.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

4.Pomoc techniczna

W sprawach związanych z obsługą serwisu:

Zbigniew Biernacki 604-226-720 e-mail kontakt@nokazja.pl

W sprawach związanych z obsługą techniczną serwisu:admin@nokazja.pl . 

 

Koszty połączenia z Call Center ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

 

Art. 2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 

1. Operator – OKAZJA-mgr Hanna Zdunek-Biernacka NIP 529-001-69-10  z siedzibą 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.Sienkiewicza 25a.

2. Serwis okazja.biz.pl lub zamiennie Serwis – internetowy ,serwis ogłoszeniowy prowadzony przez Operatora pod nazwą okazja.biz.pl umożliwiający kontakt z biurem nieruchomości”OKAZJA”

3. Zgłoszenie – sporządzone przez Użytkownika zgłoszenie oferty za pośrednictwem kontaktu Serwisu w zakresie  kupna-sprzedaży-wynajmu nieruchomości.

4. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ,ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania i dokonywać zgłoszeń.

5. Konto zgłoszeń – przydzielone danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail i hasła, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (kontakt-zgłoszenia);

6. Regulamin – niniejszy regulamin;

 

Art. 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 

1. Zgłoszenie oferty pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść zgłoszenia oferty musi być zgodna ze stanem faktycznym.

2. Wysłane zgłoszenie oferty powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której zgłoszenie  dotyczy.

3. Zgłoszenie oferty na formularzu kontaktowym , który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Agencji Nieruchomości „OKAZJA”  

4. Zgłoszenie oferty może dotyczyć tylko jednej nieruchomości w danej kategorii .  

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgłaszane treści oferty (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie będzie naruszała praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

7. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

 

Art. 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 

Brak jest możliwości samodzielnego zamieszczania ofert w Serwisie okazja.biz.pl.

 

Art.6. Postanowienia końcowe.

 

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie okazja.biz.pl 

2.Operator może dokonywać zmian w Regulaminie Serwisu. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie organizacyjnym,technologicznym,ekonomicznym lub prawnym ,a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora i Polityki Prywatności. 

3. Akceptując niniejszy Regulamin Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” lub ”Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” oraz przepisów rozdziału 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Serwisu nokazja.pl - POLITYKA PRYWATNOŚCI Z RODO

 

Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Nieruchomości Ag.”OKAZJA”
Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z Serwisu pod adresem: www.okazja.biz.pl


Dbamy o to, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie  bezpieczne i funkcjonalne.
Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na  stronie Serwisu www.okazja.biz.pl , także w naszych aplikacjach mobilnych, czy podczas korzystania z naszych usług online i offline.

Wiemy,że bezpieczeństwo i prywatność jest dla Was bardzo ważna . Dlatego też w Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, informujemy Was , jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyście mogli być pewni, że są u nas bezpieczne.


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” , jest Operator. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.W Serwisie są stosowane pliki cookies w celu;
a/umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu okazja.biz.pl czyli uwierzytelniające wykorzystywane do usług uwierzytelniania w Serwisie.
b/ zabezpieczenia bezpieczeństwa,oraz ewentualnych nadużyć przy uwierzytelnianiu w Serwisie;
c/ułatwiające zbieranie informacji o korzystaniu ze stron Serwisu;
d/ umożliwiające pamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień oraz personalizację interfejsu Użytkownika, przykładowo- wyglądu strony internetowej, rozmiaru czcionki , region, język Użytkownika, itp;
e/dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych według ich zainteresowań.
f/umieszczane na czas wykorzystywania przeglądarki (sesji),przez Użytkownika które zostają usunięte po jej zamknięciu
g/ nie kasowane po zamknięciu przeglądarki,pozostające w urządzeniu użytkownika przez określony czas ,a okres ważności zależy od ustawień właściciela witryny
h/bezpośrednio umieszczone  przez właściciela witryny którą odwiedził
zewnętrznie ,a których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.
i/zawierające dane osobowe które są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym i mogą być zbierane wyłącznie w celu możliwości wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
j/informacje o sposobach i możliwościach obsługi plików „cookies” są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

3.Gromadzimy następujące dane;
a/zbierane podczas rejestracji w Serwisie -dane które dobrowolnie wpisujesz w karcie klienta by móc korzystać z Serwisu okazja.biz.pl
b/zbierane automatycznie-Podczas korzystania z naszej strony okazja.biz.pl, automatycznie zbierane są dane z twojej wizyty jak;.adres IP z którego korzystasz, typ systemu operacyjnego , domeny jakiej używasz, typ przeglądarki, itd.,itp
c/jak kontaktujesz się z nami-przez stronę internetową, pocztę e mail,telefon, również kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres ,telefon e mail,itp
d/ gdy dokonujesz płatności za świadczone przez Operatora usługi za pomocą on-line systemu Dotpay. Dane podawane w trakcie ich realizacji, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV, są zbierane i przekazywane spółce DialCom24 Sp. z o.o.60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164i są przez nią administrowane

4.CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
Przy zawarciu i wykonywaniu umowy pobieramy  dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Jeśli dobrowolnie nie podasz danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Również dotyczy to   danych, które musimy zebrać ze względu na obowiązek prawny (np. dane do faktur).Gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody,to wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Zgodę możesz cofnąć  w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez Operatora Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie wcześniej wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.


5.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Czas przechowywanie danych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania i będzie zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

6. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Zobacz Ustawę !

7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.

8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach usług Serwisu okazja.biz.pl .

9. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie dodatkowych pytań, dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt;
W sprawach związanych z obsługą serwisu:
Zbigniew Biernacki tel. 604-226-720 okazja@okazja.biz.pl
W sprawach związanych z obsługą techniczną serwisu:
okazja@okazja.biz.pl
Dane Operatora
Agencja”Okazja”
Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 25A
tel.(022) 755 57 96 ; 604-226-720
dane kontaktowe znajdują się również na stronie nokazja.pl – w zakładce KONTAK

Reklama